MSCRM 4.0 Form Properties

Do pól formularza odwołujemy się poprzez obiekt crmForm:

[js]
crmForm.propertyname
[/js]

Tabelka poniżej przedstawia dostępne właściwości.

Właściwość Typ Opis
IsDirty bool Określa czy formularz był modyfikowany
FormType int Tylko do odczytu. Typ formularza.Możliwe wartości:

  • Undefined Form Type = 0
  • Create Form = 1
  • Update Form = 2
  • Read Only Form = 3
  • Disabled Form = 4
  • Quick Create Form = 5
  • Bulk Edit Form = 6
ObjectId string Tylko do odczytu. Identyfikator encji. Jeśli formularz jest w trybie edycji
ObjectTypeCode string Tylko do odczytu. Kod typu encji którą edytujemy/wyświetlamy na formularzu
ObjectTypeName string Tylko do odczytu.  Nazwa typu encji której dotyczy formularz
all.{field name}  Kolekcja poszczególnych pól formularza odpowiadającym polom w encji lub IFRAME formularza.

Przykład

[js]

var CRM_FORM_TYPE_CREATE = 1;
var CRM_FORM_TYPE_UPDATE = 2;

// Test the FormType and ObjectId properties.
switch (crmForm.FormType)
{
case CRM_FORM_TYPE_CREATE:
alert("This is a create form.");
break;

case CRM_FORM_TYPE_UPDATE:
alert("This is an update form, the ID is " + crmForm.ObjectId + ".");
break;
}
[/js]
[js]
var CRM_ENTITY_ACCOUNT = 1;
var CRM_ENTITY_CONTACT = 2;

// Test the ObjectTypeCode property.
switch (crmForm.ObjectTypeCode)
{
case CRM_ENTITY_ACCOUNT:
alert("This is an Account form.");
break;

case CRM_ENTITY_CONTACT:
alert("This is a Contact form.");
break;
}

[/js]

Żródło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150873.aspx