The Clean Architecture

Prezentacja wujka Boba na temat Clean Architecture

Główne założenia Clean Architecture

  • Struktura projektu powinien odzwierciedlać architekturę, a nie użyty framework (Screaming Architecture).
  • Elementy takie jak UI, serwer, baza danych, użyty ORM to szczegóły który powinny być ukryte
  • Testowalność – reguły binzesowe można testować nieleżenie od UI, użytego serwera, bazy danych itd.
  • Wykorzystanie Dependency Inversion principle

Więcej informacji: